Advies

Projectadvies


 • Projectontwikkelingsadvies
  Door de jarenlange ervaring in de projectontwikkeling zijn wij in staat om onze kennis en ervaring aan te bieden aan partijen die deze achtergrond niet hebben.
 • Ouick scans
  Wij kunnen desgewenst voor u ontwikkelingsstudies opstellen inclusief een globaal kostenplaatje, een risicoanalyse en een tijdspad.
 • Financieel
  Voor onze opdrachtgevers kunnen wij grondexploitaties en opstalexploitaties opstellen.

Verkooptraject advies


 • Verkooptraject
  Door de ruime ervaring in de verkoop van projecten is WoningenCoach uw ideale partner voor de voorbereiding van uw project. Van ondersteuning tot het geheel ontzorgen van uw marketing en het verkooptraject. Het verkooptraject zal altijd op maat per project worden bedacht. Hierbij houden wij altijd de wensen en dromen van de opdrachtgever en klant als uitgangspunt.
 • Marketing / verkoopbescheiden
  Of het hier nu gaat om 3D realisaties, luchtfotografie van de betreffende omgeving, visualisering, ontwerpen van verkoopbrochures, gedrukte media, fotografie tijdens het bouwproject alsook een eventuele website of welke ander marketing zaken ook, met onze kennis en kunde en onze contacten verzorgen wij op uw verzoek dit gehele traject.

OzO (Ontwikkelen zonder Ontwikkelaar)


Wanneer u als grondeigenaar zoekt naar een transparante exploitatie is het ontwikkelen zonder ontwikkelaar misschien iets voor u. Bij oZo werkt het dat alleen risico dragende partijen participeren. De rol die de ontwikkelaar voorheen vervulden neemt elke ondernemer voor zijn eigen rekening. De kosten die iedereen maakt in het voortraject tot transport en oplevering worden in de initiatief fase vastgesteld. Wanneer het object daadwerkelijk wordt geleverd worden de kosten die in het voortraject zijn gemaakt afgerekend en zal de aannemer zijn termijnen met de koper verder afhandelen. Door deze opzet zal iedere partij naar rato van inzet worden betaald en kan de ontwikkeling voor een zeer concurrerende prijs worden gerealiseerd.

Cpo


De realisatie van een collectief particulier project heeft veel voeten in aarde, er moet met veel wensen rekening gehouden worden. Het voordeel van een collectief project is dat er schaalvoordelen op kunnen treden, die de kosten drukken.

Bij collectieve projecten dient er door de deelnemers goed te worden nagedacht over hoe de toewijzing van de woningen wordt geregeld en hoe zij hun individuele wensen willen realiseren. Bij de toewijzing van goedkopere koopwoningen speelt een gemeente in bepaalde gevallen ook een rol van betekenis.

De kopers in het project moeten beslissingen nemen. Deze beslissingen worden genomen door een vereniging of stichting. Bij een stichting wordt onder de bewoners een stichtingsbestuur gekozen. Deze neemt de gezamenlijke beslissingen. De vereniging als rechtsvorm is democratischer: iedereen heeft inspraak. Het nadeel is dan wel dat de besluitvorming traag is.

Ook is het mogelijk om het project zo in te richten dat de keuzes grotendeels vooraf zijn bepaald. Op deze manier kunnen er snel keuzes worden gemaakt en blijven deze betaalbaar. De Koper weet vooraf waar deze aan toe is en kan op deze manier alsnog zijn eigen huis samenstellen.

Wij zijn door ervaring in staat de koper te informeren over de keuzes die gemaakt moeten worden in het voortraject. Door onze ervaring kunnen wij ook de wensen aangedragen door de koper snel beoordelen en de koper hierbij adviseren.