Ondersteuning

WoningenCoach wordt ook regelmatig benaderd door organisaties met een grote vastgoedportefeuille, zoals gemeenten en woningcorporaties. Vanwege haar expertise op het gebied van vastgoed, blijft het vaak niet alleen bij de bemiddeling van verkoop van vastgoed, maar worden ook complexe vastgoedvraagstukken opgepakt.

U kunt daarbij denken aan:

  • ondersteuning vastgoedbeheer
  • financieel advies en exploitatieberekening voor onroerende zaken
  • actualiseren van overeenkomsten ten aanzien van de vastgoedportefeuille
  • het doorlichten en saneren van bestaande contracten
  • beheer- en onderhoudsplannen opstellen
  • meerjarig vastgoedstrategieën ontwikkelen
  • implementeren van gekozen strategie
  • illegaal grondgebruik tegen gaan
  • begeleiding van keuzeprocessen rondom vastgoedbeheer
  • het vervaardigen van grond en vastgoedexploitaties